SIVV

Stichting Innovatie voor Veiligheid
Idealistisch, realistisch, gedreven, kundig en ervaren!

Daarvoor: zetten wij in met volle passie

Wij zijn specialisten die onze passie voor een veilige leef- en werkomgeving voortdurend willen overbrengen. Idealistisch in opvattingen en realistisch over mogelijkheden en toepasbaarheid. Wij kunnen dit niet alleen en gaat in samenwerking met anderen, want veiligheidsbeleving zit in mensen en niet in technieken of organisaties. Met een mix van kennis, kunde, ervaring, motivatie en ambitie zorgen we voor een kwalitatieve bijdrage op uiteenlopende terreinen binnen het domein van veiligheid.

focussen wij op veiligheid

Deze experts werken ieder vanuit eigen bedrijven in co-creatie aan een aantal projecten in een SIVV platform. SIVV huurt de expertise in van deskundigen die duidelijk kennis, kunde en ervaring hebben bewezen. Wilt u ook een bijdrage leveren in dit netwerk en deelnemer van SIVV worden, meldt u dan aan bij info@sivv.nl

Nieuwsberichten

November 2017 UITGAVE SIVV ‘NA VANDAAG’. ‘Na Vandaag is een bundel met essays die beeld schets van een mogelijke toekomst in het veiligheidsdomein. Hoe kan de veiligheid er in de nabije toekomst uitzien? Een groot aantal gerenommeerde auteurs uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderzoek en het onderwijs geven hun visie op het begrip “toekomstige veiligheid”. Na Vandaag presenteert een andere en prikkelende kijk op wat veiligheid in de nabije toekomst voor ons kan gaan betekenen. Het boek is te bestellen via info@sivv.nl.

November 2017 UITNODIGING BOEKPRESENTATIE ‘NA VANDAAG’. Op 11 december a.s. wordt het eerste exemplaar van het boek “Na Vandaag’ uitgereikt aan Chris van Dam, Lid van de Tweede Kamer. Deze aanbieding vindt plaats bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) aan de Lange Voorhout nr 1 in Den Haag. Veel deskundigen die meewerkten aan het boek zijn vertegenwoordigd. U kunt zich tot 8 december aanmelden via info@sivv.nl.